Vì sao thực dân Anh tạo điều kiện...

Vì sao thực dân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm ...

7
Vì sao thực dân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
Thực dân Anh muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực Châu Á. Thực dân Anh muốn giúp thực dân Pháp khôi phục lại nền thống trị ở Đông Dương. Vì muốn khống chế sự lớn mạnh của thực dân Pháp. Lo ngại thắng lợi của cách mạng Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới phong trào giải phóng thuộc địa của thực dân Anh ở Châu Á.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-2
Đáp án đúng của câu này là:
Lo ngại thắng lợi của cách mạng Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới phong trào giải phóng thuộc địa của thực dân Anh ở Châu Á.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP