Việt Nam giải phóng quân được thành lập...

Việt Nam giải phóng quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ ch...

0
Việt Nam giải phóng quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào?
Các trung đội Cứu quốc quân I, II, III. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân. Cứu quốc quân với du kích Ba Tơ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP