“Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu...

“Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong...

0
“Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc để Việt Nam bị mất nước vào tay thực dân Pháp”. Đó là nhận định
đúng, vì một số nước ở châu Á với chính sách kịp thời, phù hợp đã giữ được độc lập. sai, vì Trung Quốc và nhiều nước lớn mạnh khác dù rất cố gắng đều bị mất độc lập. sai, vì xâm lược thuộc địa là xu thế tất yếu của chủ nghĩa đế quốc lúc bấy giờ. đúng, vì vua quan triều đình Huế không có tinh thần chống Pháp khi bị xâm lược.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đúng, vì một số nước ở châu Á với chính sách kịp thời, phù hợp đã giữ được độc lập.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP