Vùng kinh tế trọng điểm là vùng...

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng

0
Vùng kinh tế trọng điểm là vùng
có thế mạnh lâu dài và có tác động đến sự phát triển của các vùng kinh tế khác.hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước.khai thác tốt nhất các nguồn lực, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao.đã nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có thế mạnh lâu dài và có tác động đến sự phát triển của các vùng kinh tế khác.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP