We are building the Internet to______ each other...

We are building the Internet to______ each other better, to share inf...

0
We are building the Internet to______ each other better, to share information, to collaborate, to offer mutual support and so on.
connect withrelate tosearch forconsist of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 23: Đáp án A

connect with: kết nối với.
Các đáp án còn lại:
B. relate to: liên quan tới.
C. search for: tìm kiếm.
D. consist of: bao gồm.
Dịch: Chúng ta xây dựng mạng lưới Internet để kết nối với nhau tốt hơn, để chia sẻ thông tin, để cộng tác và hỗ trợ, vv…

connect with

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP