We got lost in the jungle because we...

Viết Lại Câu We got lost in the jungle because we didn't have a map. ...

0
Viết Lại Câu

We got lost in the jungle because we didn't have a map.
If we had ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

If we had had a map, I wouldn't got lost in the jungle.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP