Weather forecasters have to know the material well...

Weather forecasters have to know the material well because _____ .

0
Weather forecasters have to know the material well because _____ .
the forecast may be incorporated into the news broadcastthey sometimes need to change it to meet the time limitationthe broadcast is pre-recordedthey don’t make the bulletins by themselves

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
they sometimes need to change it to meet the time limitation

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP