While everyone else in this class prefers working...

While everyone else in this class prefers working in groups, Alice li...

0
While everyone else in this class prefers working in groups, Alice likes working _______.
on her ownof her ownon herselfin herself

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
on her own

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP