x = 4 + 8t - t2 m...

x = 4 + 8t - t2 (m; s). Phương trình vận tốc của vật là:

0
x = 4 + 8t - t2 (m; s). Phương trình vận tốc của vật là:
v = 4(1 + 2t)v = 8 - t v = 2(4 – t) v = 2(t - 4)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
v = 4(1 + 2t)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP