X C5H8O4 là hợp chất hữu cơ no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X (C5H8O4) là hợp ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X (C5H8O4) là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, thỏa mãn X + 2NaOH → Y + Z + T. Biết T là ancol đơn chức không có khả năng tạo anken, Y là muối của axit đơn chức X1. Chọn đáp án đúng A. Z là ancol đa chức. B. Khối lượng phân tử của X1 là 82. C. Khối lượng phân tử của Y là 13. D. Từ T có thể điều chế trực tiếp X1 bằng một phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là HCOO-CH2-CH2-COO-CH3 Y là HCOONa Z là HO-CH2-CH2-COONa T là CH3OH X1 là HCOOH —> D đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP