Xu hướng bạo động và xu hướng cải...

Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và c...

1
Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở ViệtNam những năm đầu thế kỷ XX đều
do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.không bị động trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.có sự kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP