Ý nào phản ánh đúng mục tiêu Đường...

Ý nào phản ánh đúng mục tiêu Đường lối cải cách -mở cửa của Trung Quố...

1
Ý nào phản ánh đúng mục tiêu Đường lối cải cách -mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978?
Biến Trung Quốc thành quốc gia XHCN mạnh nhất Châu Á.Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ.Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.Biến Trung Quốc thành quốc gia công bằng, dân chủ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP