Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng...

Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Ngu...

19
Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là
nâng cao chất lượng sản phẩm. tăng cao khối lượng nông sản. sử dụng hợp lí các tài nguyên. nâng cao đời sống người dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
sử dụng hợp lí các tài nguyên.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP