“Why don’t you ask your parents for advice?”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Why don’t you ask your parents for advice?” said...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Why don’t you ask your parents for advice?” said Tom.

A. Tom advised me asking my parents for advice.

B. Tom said to me to ask my parents for advice.

C. Tom wanted to know the reason why I don’t ask my parents for advice.

D. Tom suggested that I ask my parents for advice.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
c

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
đáp án A

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
d nhé suggest + nguyên thể advise somebody to V

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP