I stayed there with her for a while...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I stayed there with her for a while before I left...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I stayed there with her for a while before I left.

A. in the difficult time B. whenever she needed me

C. for relaxation D. for a short period of time

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP