______ parents of Thomas claimed that he was...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ parents of Thomas claimed that he was at _...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ parents of Thomas claimed that he was at ______ the time of ______ robbery.

A. The-the-the B. X-X-the C. The-X-the D. X-X-a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP