Certainly man must ______ the future and find...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Certainly, man must ______ the future, and find w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Certainly, man must ______ the future, and find ways of providing for his need.

A. look for B. put off C. put on D. look to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP