The ______ were told to fasten their seat...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The ______ were told to fasten their seat belts a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The ______ were told to fasten their seat belts as the plane began its descent.

A. flyers B. customers C. passengers D. riders

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp mình với nha!

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP