-“Jenny’s always wanted to get to the top...

Ngữ Pháp và Từ Vựng -“Jenny’s always wanted to get to the top of her ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

-“Jenny’s always wanted to get to the top of her career, ______?”

-“Yes, she’s an ambitious girl.”

A. isn’t she B. hasn’t her C. has she D. hasn’t she

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Đáp án D. Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Câu hỏi đuôi.

Phía trước động từ là “has wanted” thì vế câu hỏi đuôi sẽ là “hasn’t she”.

Dịch: -“Jenny luôn muốn đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, phải không?”.

-“Đúng vậy, cô ấy là cô nàng có tham vọng”.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP