______ her inexperience her failure to secure the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ her inexperience, her failure to secure th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ her inexperience, her failure to secure the contract was not surprising.

A. By virtue of B. With regard to C. In view of D. In recognition of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

A. By virtue of + N/V-ing: Bởi vì

B. With regard to + N/V-ing: Về mặt, về vấn đề, có liên quan tới.

C. In view of + N/V-ing: Xét thấy, Lưu tâm đến.

D. In recognition of + N/V-ing: Được công nhận về.

Dịch: Bởi vì thiếu kinh nghiệm, việc cô ấy không đảm bảo được bản hợp đồng không có gì là ngạc nhiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP