It was so foggy that the driver couldn’t...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was so foggy that the driver couldn’t ______ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was so foggy that the driver couldn’t ______ the traffic signs.

A. break out B. make out C. keep out D. take out

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

A. break out (v): đột phá.

B. make out (v): nhận ra, hiểu, tiến bộ, giả vờ.

C. keep out (v) = not knowing sbd to enter: không cho phép đi vào.

D. take out (v): nhổ, vay tiền, giết.

Dịch: Có nhiều sương mù đến nỗi mà người lái xe không thể nhìn ra được biển báo giao thông.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP