My sisters used to get on with each...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My sisters used to get on with each other. Now th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

A. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.

B. My sisters do not speak to each other much, but they’re good friends.

C. My sisters rarely speak because they have never liked each other.

D. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Những người chị của tôi đã từng rất thân thiết với nhau. Hiện giờ họ hầu như không nói chuyện với nhau.

= A. Những người chị của tôi từng thân thiết với nhau, nhưng hiện giờ học hiếm khi nói chuyện với nhau.

Chú ý: (to) get on well with: có mối quan hệ tốt, thân thiết.

Các đáp án khác:

B. Những người chị của tôi không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng họ là những người bạn tốt.

C. Những người chị của tôi hiếm khi nói chuyện với nhau bởi vì họ đã không ưu nhau.

D Bởi vì họ chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết, những người chị của tôi không nói chuyện với nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP