The film was not interesting However he tried...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The film was not interesting. However, he tried t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The film was not interesting. However, he tried to watch the whole film

A. In spite of the film uninteresting, he tried to watch the whole film

B. Uninteresting as the film was, he tried to watch the whole film

C. Despite of uninteresting film, he tried to watch the whole film.

D. Uninteresting as was the film, he tried to watch the whole film

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch nghĩa: Bộ phim không thú vị. Tuy nhiên, cậu ấy đã cố gắng để xem toàn bộ bộ phim.

= B. Dù bộ phim không thú vị như thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đã cố gắng để xem toàn bộ bộ phim.
Cấu trúc Adj + as/though + S + V, clause: dù.... đến thế nào => Đáp án D sai cấu trúc.

Đáp án A sai vì tính từ phải đứng trước danh từ nên interesting phải đứng trước film.

Đáp án C sai vì Despite không đi với of.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP