Jack: “I’m going to take a five-day trip...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jack: “I’m going to take a five-day trip to Rome....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jack: “I’m going to take a five-day trip to Rome.”

-Jill: “______”.

A. No, of course not. B. Have a good time. C. The same to you. D. Yes, let’s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

-Jack: “Tớ sẽ có chuyến đi 5 ngày tới Rome”

-Jill: “______”.

A. Không, đương nhiên là không.

B. Vui vẻ nhé/Đi vui nhé.

C. Như cậu thôi.

D. Ừ, đi thôi.

Chỉ có đáp án B là phù hợp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP