OPPOSITE Differently from English taught to all Vietnamese...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Differently from English taught to all V...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Differently from English taught to all Vietnamese students, Chinese and Russian have been made optional languages taught at secondary schools in Vietnam.

A. compulsory B. important C. comfortable D. necessary

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: optional (adj): tự chọn >< compulsory (adj): bắt buộc

Các đáp án còn lại:

B. important (adj): quan trọng’

C. comfortable (adj); thoải mái

D. necessary (adj): cần thiết

Dịch nghĩa: Khác với tiếng Anh được dạy cho tất cả sinh viên Việt Nam, tiếng Trung và tiếng Nga là các ngôn ngữ tự chọn được giảng dạy tại các trường trung học ở Việt Nam.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP