We’re going to freeze out here if you...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We’re going to freeze out here if you don’t let u...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We’re going to freeze out here if you don’t let us _________ the bus

A. come up B. go into C. take off D. get on

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) get on: lên xe

Các đáp án còn lại:

A. (to) come up: xảy ra

B. (to) go into: điểu tra, kiểm tra

C. (to) take off: cởi đồ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP