Last summer he _________ to Ha Long Bay...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Last summer he _________ to Ha Long Bay A. went...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Thì quá khứ đơn diễn tả những hành động xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.

Trong câu xuất hiện dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn last summer.

Dịch nghĩa: Hè năm ngoái, cậu ấy đi đến Vịnh Hạ Long

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP