The world is becoming more industrialized and the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The world is becoming more industrialized and the...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The world is becoming more industrialized and the number of animal species that have becoming extinct have increased.

A. industrialized B. species C. extinct D. have

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

have => has

Cấu trúc: The number of + plural noun + singular verb....

Dịch nghĩa: Thế giới ngày càng trở nên công nghiệp hóa và số lượng các loài động vật bị tuyệt chủng ngày càng tăng lên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP