Not only _________ the exam but she also...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not only _________ the exam but she also got a sc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not only _________ the exam but she also got a scholarship.

A. she passed B. did she pass C. she had passed D. has she passed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Cấu trúc đảo ngữ Not only + Auxiliary + S + V, but…. also……….

Ở đây ta cần dùng thì hiện tại đơn => Chọn đáp án B

Dịch nghĩa: Cô ấy không chỉ đã vượt qua kỳ thi mà còn nhận được học bổng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP