Not all teenagers are well-_________ for their future...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not all teenagers are well-_________ for their fu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not all teenagers are well-_________ for their future job when they are at high school.

A. interested B. concerned C. prepared D. satisfied

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Câu hỏi từ vựng.

well-prepared (adj): được chuẩn bị tốt

Các đáp án còn lại:

A. well-interested (adj): được chú ý nhiều

B. well-concerned (adj): được quan tâm tốt

C. well-satisfied (adj): được thỏa mãn

Dịch nghĩa: Không phải tất cả thanh thiếu niên đều được chuẩn bị tốt cho công việc tương lai của họ khi họ đang học trung học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP