CLOSEST Everyone is hoping and praying that lasting...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Everyone is hoping and praying that lasti...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST Everyone is hoping and praying that lasting peace will eventually come to the area.

A. durable B. ongoing C. temporary D. enduring

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: lasting (adj) = enduring (adi): bền vững, kéo dài

Các đáp án còn lại:

A. durable (adj): có thể kéo dài

B. ongoing (adj) : đang diễn ra

C. temporary (adj): ngắn hạn

Dịch nghĩa: Mọi người đều hy vọng và cầu nguyện rằng hòa bình lâu dài cuối cùng sẽ đến với khu vực này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP