“Would you mind turning down the TV Tom?...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Would you mind turning down the TV, Tom? I have ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Would you mind turning down the TV, Tom? I have a headache.” said Jane.

A. Jane has a headache and she would mind Tom turning down the TV.

B. Jane asked Tom turn down the TV and she had a headache.

C. Jane advised Tom to turn down the TV because she had a headache.

D. Jane asked Tom to turn down the TV as she had a headache.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

“Phiền bạn tắt TV được không, Tom? Tôi đau đầu quá. "Jane nói.

= D. Jane yêu cầu Tom tắt TV vì cô ấy bị đau đầu.

(to) ask somebody to do something : yêu cầu ai làm gì => Đáp án B sai cấu trúc.

Đáp án A sai vì khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp ta phải lùi thì.

Đáp án C. Jane khuyên Tom nên tắt TV vì cô ấy bị đau đầu không đúng nghĩa so với câu gốc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP