OPPOSITE Punctuality is imperative in your new job...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Punctuality is imperative in your new j...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Punctuality is imperative in your new job.

A. Being efficient B. Being courteous C. Being cheerful D. Being late

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Punctuality (n): đúng giờ >< being late: muộn

Các đáp án còn lại:

A. Being efficient: có hiệu quả

B. Being courteous: lịch sự

C. Being cheerful: vui vẻ

Dịch nghĩa: Tính đúng giờ là bắt buộc trong công việc mới của bạn.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP