Helen and Mary are talking about Mary’s result...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Helen and Mary are talking about Mary’s result at...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Helen and Mary are talking about Mary’s result at school.

- Helen: “Your parents must be proud of your result at school!”

- Mary: “_______.”

A. Thanks. It’s certainly encouraging B. I’m glad you like it

C. Sorry to hear that D. Of course

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Helen và Mary đang nói chuyện về kết quả học tập của Mary.

- Helen: “Bố mẹ cậu chắc hẳn sẽ tự hào về kết quả học tập của cậu lắm!”

- Mary: “Cảm ơn. Điều đó chắc chắn rất là khích lệ đấy.”

Các đáp án còn lại:

B. Tôi mừng vì bạn thích nó. => Thường được dùng để trả lời một lời khen hay cảm ơn về thứ gì đó.

C. Rất tiếc khi phải nghe điều đó => Dùng khi nghe về một tin buồn nào đó.

D. Dĩ nhiên rồi => Đây là cách trả lời thiếu lịch sự và không khiêm tốn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP