OPPOSITE The only means of access to the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The only means of access to the station...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE The only means of access to the station is through a dark subway.

A. arrival B. admission C. outlet D. output

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

access (n): lối vào >< oulet (n): lối ra

Các đáp án còn lại :

A. arrival (n): sự đến nơi

B. admission (n) : sự cho phép

D. output (n): đầu ra

Dịch nghĩa: Lối vào duy nhất của ga này là thông qua một đường hầm tối.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP