It all happened so quickly one minute I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It all happened so quickly, one minute I was maki...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It all happened so quickly, one minute I was making chips and the next the whole kitchen was _________ fire.

A. at B. on C. by D. in

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

(to) be on fire: cháy

Dịch nghĩa: Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một phút trước tôi đang làm khoai tây chiên và phút tiếp theo toàn bộ nhà bếp đã đang cháy rồi

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP