Even though they don’t agree with what’s happening...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Even though they don’t agree with what’s happenin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Even though they don’t agree with what’s happening, they are too _____ to protest.

A. apathetic B. subdued C. quiet D. outgoing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

apathetic (adj): lãnh đạm

Các đáp án còn lại:

B. subdued (adj): dịu, khẽ

C. quiet (adj): yên tĩnh

D. outgoing (adj): hướng ngoại

Dịch nghĩa: Mặc dù họ không đồng ý với những gì đang xảy ra, họ vẫn quá thờ ơ để phản đối.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP