She noticed _________ away from the house A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She noticed _________ away from the house. A. hi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

(to) notice someone doing something: nhận ra ai đang làm gì

Các đáp án còn lại đều không phù hợp với cấu trúc

Dịch nghĩa: Cô nhận ra anh ta đang chạy ra khỏi nhà

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP