If you like skiing there’s a ski _________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If you like skiing, there’s a ski _________ under...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

If you like skiing, there’s a ski _________ under an hour’s driving from Madrid.

A. resort B. station C. place D. port

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

ski resort: khu nghỉ dưỡng trượt tuyết

Các đáp án còn lại:

A. station (n): ga

B. place (n): nơi

C. port (n) : hải cảng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP