Due to the fact that the demand for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Due to the fact that the demand for tea was very ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Due to the fact that the demand for tea was very high in the 19th century, its price increased much.

A. It was not until the 19th century that the demand for tea started to increase.

B. In the 19th century the price for tea didn’t increase despite the demand.

C. The demand for tea was so high in the 19th century that its price increased much.

D. It was its price that decreased the demand for tea in the 19th century.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. Mãi cho đến thế kỷ 19, nhu cầu về chè bắt đầu gia tăng. => SAI NGHĨA

B. Trong thế kỷ 19 giá của trà không tăng bất chấp nhu cầu cao. => SAI NGHĨA

C. Nhu cầu chè cao rất trong thế kỷ 19 đến nỗi mà giá của nó đã tăng lên rất nhiều.

D. Giá của nó làm giảm nhu cầu trà vào thế kỷ 19. => SAI NGHĨA

Dịch nghĩa: Do nhu cầu về trà rất cao trong thế kỷ 19, nên giá của nó đã tăng lên rất nhiều.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP