OPPOSITE Doctors have criticized the government for failing...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Doctors have criticized the government ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE Doctors have criticized the government for failing to invest enough in the health service.

A. praised B. blamed C. accused D. commented

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: criticize: chỉ trích

A. khen ngợi

B. đổ lỗi

C. buộc tội

D. bình luận

Dịch nghĩa: Các bác sĩ chỉ trích chính phủ vì đã không viện trợ đủ dịch vụ y tế.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP