______ the table Mr Robert called the family...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ the table, Mr. Robert called the family fo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ the table, Mr. Robert called the family for support.

A. Being laid B. Having laid C. Have laid D. Having lying

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Hiện tại phân từ ( Having PII, S V O) dùng để diễn tả 2 hành động có cùng chủ ngữ xảy ra theo thứ tự trước/sau.

Dịch: Sau khi đặt bàn, ông Robert đã gọi gia đình đến để hỗ trợ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP