The local were not very friendly towards us...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The local were not very friendly towards us, in f...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The local were not very friendly towards us, in fact there was a distinctly _________ atmosphere.

A. hostile B. offensive C. rude D. abrupt

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. thù địch

B. tấn công

C. thô lỗ

D. đột ngột

Dịch nghĩa: Người địa phương không thân thiện với chúng ta, trên thực tế có một bầu không khí khá là thù địch, không thích.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP