The world is becoming more A industrialized and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The world is becoming more (A) industrialized and...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The world is becoming more (A) industrialized and the number of animal (B) species that have becoming (C) extinct (D) have increased.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: the number of + Động từ số ít => has

Dịch nghĩa: Thế giới đang trở nên công nghiệp hóa và số lượng giống loài động vật những con mà dần trở nên tuyệt chủng đang tăng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP