Her living conditions were difficult However she studied...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Her living conditions were difficult. However, sh...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Her living conditions were difficult. However, she studied very well.

A. Difficult as her living condition, she studied very well.

B. She studied very well thanks to the fact that she lived in difficult conditions.

C. She studied very well in spite of her difficult living conditions.

D. Although she lived in difficult conditions, but she studied very well..

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Khó khăn như là sống của cô ấy điều kiện, cô ấy học rất giỏi.

B. Cô ấy học rất giỏi nhờ thực tế rằng cô ấy sống ở điều kiện khó khăn.

C. Cô ấy học rất giỏi mặc dù điều kiện sống khó khăn của cô ấy.

D. Mặc dù cô ấy sống ở điều kiện khó khăn, nhưng cô ấy học rất giỏi.

Dịch nghĩa: Điều kiện sống của cô ấy đang khó khăn. Tuy nhiên, cô ấy học rất giỏi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP