The movie bears little resemblance to the original...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The movie bears little resemblance to the origina...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The movie bears little resemblance to the original novel.

A. The movie and the original novel resemble in many ways.

B. The movie is very similar to the original novel.

C. The movie and the original novel differ in some ways.

D. The movie is completely different from the original novel.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. Phim và tiểu thuyết gốc giống nhau theo rất nhiều cách.

B. Phim thì rất giống với tiểu thuyết gốc.

C. Phim và tiểu thuyết gốc khác nhau theo một vài cách.

D. Phim hoàn toàn khác so với tiểu thuyết gốc.

Dịch nghĩa: Phim ít giống với tiểu thuyết gốc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP