People usually can get sufficient _________ of the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng People usually can get sufficient _________ of th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

People usually can get sufficient _________ of the calcium their bodies need from the food they consume.

A. variety B. source C. amount D. number

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: the calcium (Canxi): danh từ không đếm được

A. rất nhiều, đa dạng phong phú

B. nguồn của cái gì

C. amount of + danh từ không đếm được: số lượng

D. number of + danh từ đếm được: số lượng

Dịch nghĩa: Con người thường có thể hấp thu đầy đủ can - xi cái mà cơ thể của họ cần từ thực phẩm họ ăn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP