Check the bottles carefully to make sure they...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Check the bottles carefully to make sure they hav...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Check the bottles carefully to make sure they have not been ________

A. broken into B. taken out C. touched up D. tampered with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. đột nhập

B. lấy ra

C. sửa chữa

D. làm giả

Dịch nghĩa: Kiểm tra những cái chai này thật kĩ để chắc chắn rằng chúng không bị làm giả.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP