Is he guilty or innocent ________ the crime?...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Is he guilty or innocent ________ the crime? A. ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: innocent of: vô tội, ngây thơ, trong sáng

Dịch nghĩa: Liệu anh ấy có tội hay vô tội trong vụ án này?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP