Mr Smith first met his partner in 2011...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mr. Smith first met his partner in 2011 A. Mr. S...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mr. Smith first met his partner in 2011

A. Mr. Smith has known his partner since 2011.

B. Mr. Smith hasn’t known his partner before.

C. Mr. Smith hasn’t met his partner for 6 years.

D. Mr. Smith has met his partner for 6 years.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Smith đã biết đối tác của mình từ năm 2011.

B. Smith đã không biết đối tác của mình trước đây.

C. Smith đã không gặp đối tác của mình trong 6 năm.

D. Smith đã gặp đối tác của mình suốt 6 năm.

Dịch nghĩa: Ông Smith lần đầu tiên gặp đối tác của mình trong năm 2011.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP